لوستربان

لوستر شاخه ای، یک نوع لوستر است که شبیه به شاخه‌های گیاهان و درختان طبیعی طراحی شده است. این لوسترها معمولاً دارای شاخه‌های فلزی هستند که به صورت آویزان از سقف آویزان شده‌اند و روشنایی را از طریق چراغ‌هایی که در نقاط مختلف شاخه‌ها قرار دارند، فراهم می‌کنند. لوسترهای شاخه ای می‌توانند به دلیل ظاهر طبیعی و زیبایشان، به دکوراسیون داخلی فضا جذابیت بخشند. همچنین، برخلاف بسیاری از لوسترهای دیگر، لوسترهای شاخه ای معمولاً در فضاهای روستایی و کشوری بسیار خوب جای می‌گیرند.

لوستر شاخه ای