لوستربان

لوستر آنتیک یا لوستر باستانی، یک نوع لوستر است که به صورت دست‌ساز و در زمان‌های گذشته ساخته شده است. این لوسترها ممکن است شامل جزئیات دست‌ساز و طرح‌های قدیمی باشند و به عنوان یک قطعه دکوراسیون با ارزش در نظر گرفته می‌شوند. برخی افراد این لوسترها را به دلیل زیبایی، تاریخچه و ارزش تاریخی آن‌ها تمایل دارند.