درباره ما

کیفیت برتر ، سرعت بیشتر ، انتخابی دقیق تر = هدف ما

لوستر بان تخصصی ترین مرجع بررسی و فروش انواع لوستر از جمله لوستر آنتیک ، لوستر سوزنی ، لوستر مدرن ، لوستر ریسه ای ، لوستر کودک ، لوستر جوبی فلزی ، آویز ، لوستر دیواری می باشد ، که با داشتن تیمی حرفه ای به بررسی و سنجش تمامی لوسترهای بازار نموده و بهترین آنها را جهت فروش به لیست فروش فروشگاه اضافه می نمایند تا با این کار سه اصل مهم لوستربان که کیفیت برتر ، سرعت بیشتر و انتخابی دقیق تر می باشد تحقق یابد .

تیم ارشد لوستر بان

مدیر فنی : مهندس پیمان وثوق 

مدیر ارشد فروش : خانم منیره سید زاده